De leerling centraal: op het Dr. Nassau College realiteit

De leerling centraal. Er is in Nederland vrijwel geen schoolwebsite te vinden waar dit niet wordt benadrukt. Elke school heeft daarbij een eigen verhaal. Onmogelijk dus om op dit vlak het alleenrecht te claimen. Het Dr. Nassau College in het Drentse Norg doet dat dus ook niet. Maar is er wel van overtuigd het elke dag opnieuw waar te maken. Met gepersonaliseerd onderwijs – opgebouwd en ingericht langs de lijnen van het Kunskapsskolan Raamwerk voor Onderwijskwaliteit – dat het onderwijs om leerlingen heen organiseert. Als derde school in Nederland heeft het Dr. Nassau College Norg het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool verworven.

Maar wat houdt dat ‘elke dag waarmaken’ precies in? In hoeverre wordt dit in de praktijk gerealiseerd? Wat vinden leerlingen er zelf van? En leraren? Hoe ziet het eruit onder de motorkap van het Dr. Nassau College? De nieuwste Kunskapsskolan Partnerschool is een school voor mavo, havo en vwo, met 180 leerlingen.

Het verhaal rondom gepersonaliseerd onderwijs is natuurlijk prachtig:

‘Elke leerling is uniek, met eigen ambities en talenten. Dus is er voor elke leerling voldoende aandacht. In een duidelijke structuur, werkend aan persoonlijke doelen in het eigen tempo en op het eigen niveau. Waarbij leerlingen – zodra daaraantoe – begeleid de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Waardoor zij meer gemotiveerd naar school gaan.’

Maar wordt dit ook zo beleefd en waargemaakt?

Leerlingen

Dr. Nassau College schoolleider Richard Gerding aarzelt geen moment en vindt dat dit het beste aan leerlingen zelf kan worden gevraagd. Dus loopt hij zijn kantoor uit en worden drie leerlingen, die op dat moment op school zijn, uitgenodigd te vertellen wat zij ervan vinden: Bianca, Melle en Jochem.

Volgens hen klopt het verhaal wel. Melle: ‘Ik heb soms de neiging de lat wat hoog te leggen, maar het wekelijkse gesprek met mijn coach helpt mij te komen tot een realistische planning. Ook bij vakken waar ik minder goed in ben – wiskunde bijvoorbeeld – kan mijn coach prima helpen. Hij kan namelijk in de Learning Portal precies zien hoe het gaat.’

Bianca vindt het fijn dat zij vakken op haar eigen niveau kan doen: de talen op havo-niveau en alle andere vakken op vwo-niveau. ‘Daarnaast vind ik het werken op de iPad erg prettig, en ook fijn dat ik veel op school kan doen en daardoor geen bergen huiswerk heb. Want ik sport graag’.

Jochem stelt daarnaast vast – knikkend ondersteund door zijn collega-leerlingen – dat de leraren op het Dr. Nassau College altijd bereid zijn om te helpen. ‘Ze maken echt tijd voor je’. ‘En ze maken zelfs in het weekeinde speciale oefentoetsen als dat nodig is,’ vult Bianca aan.

Zelf plannen

Alle drie hebben ze het naar hun zin op school. Ze vertellen het ook prettig te vinden dat hen wordt geleerd zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerwerk.

Jochem: ‘Vroeger moest ik mij ertoe zetten mijn huiswerk te gaan maken. Hier heb ik de vrijheid om dat op mijn eigen manier in te vullen. Dat gaat, in overleg met mijn coach, helemaal prima. En juist omdat er voldoende ruimte is om op school veel te doen, wordt de hoeveelheid huiswerk eigenlijk door mijzelf bepaald.’

‘Vroeger, op de school waar ik hiervoor zat,’ vertelt Melle, ‘moest ik regelmatig mijn volleybal training laten schieten omdat ik te veel huiswerk had. Hier kan ik het zo regelen dat ik geen training meer hoef te missen. Nu kan ik zeggen: vanmiddag heb ik het te druk, dus werk ik op een ander moment aan mijn leerdoelen.’

Bianca geeft aan dat de manier van werken en de sfeer op school haar heeft doen veranderen. ‘Ik was vroeger nogal verlegen. Maar dat is hier enorm veranderd. Daarnaast vind ik het prettig dat mijn vader in de Learning Portal kan meekijken, waardoor ook hij mij bij bepaalde zaken beter kan helpen’.

‘Dat klopt,’ vult Melle aan, ‘maar de inrichting van de Learning Portal is soms wel wat onhandig, en voor ouders dus niet zo makkelijk te gebruiken’.

Luisteren

Jochem: ‘Hier wordt echt naar ons geluisterd’. Tijdens de dagelijkse Basegroups (elke dag op het Dr. Nassau College begint en eindigt met een basegroup meeting) wordt altijd gevraagd: zijn er nog dingen die we kunnen verbeteren? Als we dan iets aangeven, dan merk je ook dat daar wat mee wordt gedaan.’

Schooleider Richard Gerding benadrukt dat ook vanuit zijn perspectief de leerling op het Dr. Nassau College het middelpunt vormt. ‘Wij praten hier bijvoorbeeld over verwachtingen ten aanzien van individuele leerlingen, niet alleen over resultaten. Want resultaten kun je niet meer veranderen, maar verwachtingen wel. Dus wordt tijdens het gesprek in de driehoek leerling, ouder(s), leraar de vraag gesteld: wat is voor de komende tijd een reële verwachting? Kan het uitdagender of moet het juist een tandje minder. Dit wordt mèt de leerling besproken in plaats van over de leerling. Ook wordt op deze manier ouders intensief bij het onderwijs van hun kind betrokken.

De leerling centraal: voor het Dr. Nassau College in het Drentse Norg is het geen verhaal, het is een realiteit die elke dag met veel plezier en inzet wordt waargemaakt.

Deel binnen je eigen netwerk: