Gepersonaliseerd onderwijs

Op locatie Vinkeveen kunnen leerlingen gepersonaliseerd onderwijs volgen. De leerling kiest elke week leerdoelen en heeft een persoonlijke coach die helpt bij die keuze. Tijdens een wekelijks persoonlijk gesprek worden de planning en de leerdoelen voor de komende week, maar ook de resultaten en het welbevinden besproken. Ook komt ter sprake op welk niveau de leerling de vakken volgt: op mavo- havo- of atheneumniveau. Daarbij is het mogelijk dat het ene vak op mavo- en het andere vak op bijvoorbeeld havo-niveau wordt gevolgd. Eigen verantwoordelijkheid is een eigenschap die getraind wordt; de docent heeft hierin een coachende rol.

Contactgegevens
Bonkestekersweg 1
3645 KZ Vinkeveen
0297 261514
info@hetvlc.nl
Bezoek de website

Over VeenLanden College Vinkeveen

Iedere dag wordt samen met de klas gestart in de basegroup. Hier maken leerlingen de planning voor de dag, krijgen ze studietips en worden er lessen gegeven vanuit Leefstijl: samen doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook het nieuws besproken. Is er een docent ziek, dan kan er gewoon gewerkt worden aan het vak in de workshopruimte.

De leerlingen gebruiken elke dag de laptop waarmee ze in de Learning Portal werken tijdens de verschillende lessen. In de portal is alles te vinden, hun vakken, planning en de coach-gesprekken. Naast de lessen is er iedere dag keuzewerktijd waarbij de leerling keuzes maakt aan welke werkdoelen wordt gewerkt dat uur.
De ouders worden goed op de hoogte gehouden hoe het met de leerling gaat. Zij kunnen meekijken in de portal en drie keer per jaar vertelt de leerling samen met de coach hoe het ervoor staat.

VeenLanden College Vinkeveen in het nieuws

S03E05: Nieuwe Kunskapsskolan Partnerscholen vertellen over hun route

De Nederlandse Kunskapsskolan gemeenschap is twee nieuwe Kunskapsskolan Partnerscholen rijker: de 2College Ruivenmavo uit Berkel-Enschot en het Veenlanden College uit Vinkeveen. In deze Schoolpraat aflevering verkennen we wat er nodig is geweest om uiteindelijk het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven.

VeenLanden College Vinkeveen Kunskapsskolan Partnerschool

Het VeenLanden College uit Vinkeveen heeft het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool gekregen. Daarmee is de school toegetreden tot de groep van Nederlandse scholen die niet alleen het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar ook in alle opzichten voldoen aan de Kunskapsskolan kwaliteitseisen.

Kansen bieden en resultaten boeken in een veilige omgeving

Binnen het VeenLanden College in Vinkeveen komen veel dingen bij elkaar. Dat ouders en leerlingen uit groep 8 ook geïnteresseerd zijn blijkt uit de lange rij die ontstond tijdens de open avond in Vinkeveen. ‘Wij creëren een ruimere keuzemogelijkheid door het onderwijs anders te organiseren, doel- en kindgericht. Met bijvoorbeeld iets minder vakuren om zo meer ruimte voor keuzewerktijd te creëren.’

Even voorstellen

Locatie