Gepersonaliseerd leren volgens Kunskapsskolan

Op de Ruivenmavo begrijpen we dat leerlingen verschillend zijn. Deze verschillen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Ons onderwijsprogramma is geïnspireerd op het Zweedse Kunskapsskolan. Afgekort noemen wij het KED (Kunskapsskolan Education). Onder begeleiding van een coach stellen leerlingen een persoonlijk leerplan op. Via een online learning portal werken leerlingen aan leerdoelen, zodat zij op hun eigen tempo en niveau het einddoel, een diploma, kunnen halen. Door een leerling de regie te geven over zijn leerproces, leren wij hem stapsgewijs verantwoordelijkheid te nemen voor zijn toekomst.

Kansrijke omgeving

Op de Ruivenmavo creëren we een kansrijke omgeving die nieuwsgierige leerlingen uitdaagt en die prikkelend is voor leerlingen die de kat uit de boom kijken. Elke leerling heeft een eigen coach die hem begeleidt bij zijn studie; samen bepalen zij hoe, in welk tempo en op welk niveau de leerling leert. Wij plaatsen leerlingen niet in een klas maar in een stamgroep. Minstens een keer per week vindt er een een-op-een gesprek plaats tussen leerling en coach. Niet alleen deze begeleiding, maar het hele leerproces (inclusief huiswerk!) vindt plaats onder schooltijd.

Contactgegevens
Vlierakkerhof 1
5056 NH Berkel-Enschot
088 023 28 00
ruivenmavo@2college.nl
Bezoek de website

Over 2College Ruivenmavo

Als we leerlingen gelijke kansen willen geven, moeten we ongelijk onderwijs bieden!

Ieder kind is anders en heeft andere talenten en ambities. De gemiddelde leerling bestaat niet! Zo heeft niet iedere leerling evenveel lesuren nodig voor een bepaald vak. Wij maken het mogelijk dat een leerling meer tijd kan besteden aan een vak waar hij moeite mee heeft en minder tijd hoeft te besteden aan een vak waarin hij goed is. Bovendien maken we het mogelijk dat een leerling een vak in een sneller tempo of op een hoger niveau kan volgen, waardoor hij versneld examen in dat vak kan doen. Bij ons is onderwijs pas echt maatwerk!

In ons onderwijs staat niet de leerstof centraal, maar de leerdoelen. De leerstof, de bronnen, zijn slechts een middel om het gestelde doel te bereiken.

Wat betekent dat in de praktijk?

Wat de leerlingen moeten leren staat vast. Dat bepaalt de overheid. Maar hoe een leerling leert, op welk niveau en in welk tempo, dat is voor iedere leerling verschillend. Ons onderwijs is zo georganiseerd dat de leerling, in overleg met en gesteund door een coach, zijn eigen niveau, tempo en manier van leren kan kiezen.

Om dit te realiseren hebben we veel van het reguliere onderwijs losgelaten en voor andere vormen gekozen:

  • We hebben geen lesroosters, wel onderwijsplanningen;
  • We geven geen cijfers, we maken gebruik van formatieve toetsen om van te leren;
  • We kennen geen jaarovergangen, dus geen zittenblijven, we bieden een continue leerproces tot aan het examen;
  • We gebruiken geen boeken, maar hebben een Learning Portal met daarin de leerdoelen die de leerlingen moeten halen;
  • We kennen geen mentoren, maar coaches die de leerlingen zeer intensief begeleiden bij het maken van een planning en het bereiken van hun doelen.
Coaches

Coaches zijn intensief bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Iedere coach heeft maximaal 16 leerlingen onder zijn hoede. De leerling heeft minimaal 1x per week een één-op-één-gesprek met zijn coach. Tijdens dat gesprek komt de planning aan de orde maar ook waarom een bepaald doel wel of niet gehaald wordt; bovendien houdt de coach in de gaten of de leerling een volledig leerproces doorloopt. De coach is de spil voor ondersteuning en begeleiding en zowel voor de leerling als voor de ouder de eerstaangewezen persoon voor contact.

2College Ruivenmavo in het nieuws

KED Newsletter – januari 2023

Een aantal keer per jaar brengt Kunskapsskolan International een nieuwsbrief uit met nieuws vanuit de hele wereld. Dit is de brief van januari 2023.

S03E05: Nieuwe Kunskapsskolan Partnerscholen vertellen over hun route

De Nederlandse Kunskapsskolan gemeenschap is twee nieuwe Kunskapsskolan Partnerscholen rijker: de 2College Ruivenmavo uit Berkel-Enschot en het Veenlanden College uit Vinkeveen. In deze Schoolpraat aflevering verkennen we wat er nodig is geweest om uiteindelijk het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven.

2College Ruivenmavo wordt Kunskapsskolan Partnerschool

Het 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot heeft als vijfde school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool weten te verwerven. Daarmee is de school toegetreden tot de groep van Nederlandse scholen die niet alleen het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar ook in alle opzichten voldoen aan de Kunskapsskolan kwaliteitseisen.

Even voorstellen

Locatie