‘Het allerbelangrijkste is dat leerlingen hiervan profiteren’

Dr. Nassau College in Norg derde Kunskapsskolan Partnerschool

Gemiddelde mavo-, havo- of vwo-leerlingen zijn er niet op het Dr. Nassau College in het Drentse Norg. Hier is iedere leerling uniek, met eigen talenten en ambities. Elke leerling werkt in het eigen tempo op het eigen niveau en wordt daarbij intensief ondersteund door een vaste coach met goede resultaten tot gevolg. Gepersonaliseerd onderwijs dus, zoals gepersonaliseerd onderwijs is bedoeld.

Het Dr. Nassau College is de derde school in Nederland die het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool heeft verworven. ‘Het resultaat van samen hard werken’, benadrukt schoolleider Richard Gerding. ‘Binnen het Dr. Nassau College waren wij al langer bezig met het optimaliseren van gepersonaliseerd onderwijs. Zo’n zes jaar geleden hebben wij onszelf afgevraagd: wat doen wij goed, wat kan er beter en wat zouden we anders moeten doen om de afstand tussen leerling en leraar zo klein mogelijk te maken, om leerlingen meer controle te kunnen geven over hun leerproces, maar ook om onze schoolambitie te realiseren: het perfecte onderwijs bieden.’

Kunskapsskolan
Schoolleider Richard Gerding van Dr. Nassau College in Norg

‘Dus zijn wij op zoek gegaan naar voorbeelden waar wij van zouden kunnen leren, in binnen- en buitenland. Om uiteindelijk, via Leerling 2020 (een project dat docenten en scholen in het voortgezet onderwijs ondersteunde bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren), in aanraking te komen met Kunskapsskolan in Zweden.’

‘Wat ons in de Zweedse Kunskapsskolan scholen meteen opviel was de rust die daar heerste. Leerlingen waren – alleen, met elkaar of samen met leraren – aan het werk. Daarnaast merkten wij dat de leerlingen binnen deze scholen volledig zichzelf konden zijn, en vanuit die rust beter in staat waren om te leren. Toen zeiden wij tegen elkaar: dit willen wij ook. En nu, vier jaar na dat eerste bezoek, kunnen wij zeggen dat wij dit met elkaar ook hier hebben gerealiseerd. Hoe gaaf is dat! Niet alleen op onderwijskundig gebied, maar ook op het gebied van organisatie en cultuur. Met de leerlingen in het middelpunt en het onderwijs letterlijk om hen heen georganiseerd. En het leuke is dat naast onze vestiging in Norg ook het Dr. Nassau College Aa en Hunze in Gieten kandidaat Kunskapsskolan Partnerschool is.’

Expertise

‘Kunskapsskolan Partnerschool zijn betekent dat wij als kleine school in een krimpregio toegang hebben tot de volledige expertise en ervaring van Kunskapsskolan in zowel Nederland als Zweden. Wij hebben daarnaast een buddy-school in Zweden waarmee wij intensief contact hebben, waarmee wij zaken uitwisselen en waarvan wij kunnen leren (zij hebben immers al 20 jaar ervaring op dit gebied). Verder maken wij deel uit van de Kunskapsskolan Nederland community, waarin Nederlandse scholen elkaar helpen het gepersonaliseerd onderwijs naar een steeds hoger plan te tillen.‘

‘Maar het allerbelangrijkste’, benadrukt Gerding, ‘is dat wij elke dag zien dat de leerlingen hiervan profiteren. Dat is prachtig om te zien. Want hier wordt niet alleen gewerkt aan het bijbrengen van kennis voor het eindexamen, maar ook aan het aanleren van vaardigheden die passen bij de eisen van vandaag en morgen. Zoals digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, verantwoordelijkheid pakken en dragen, reflecteren en samenwerken.’

Dynamischer

Marijn Scheper, vakdocent Biologie en lichamelijke opvoeding op het Dr. Nassau College, vindt bovendien dat zijn vak dynamischer en aantrekkelijker is geworden. ‘Wij realiseren hier met elkaar goed onderwijs. Door transparant te zijn, korte lijnen te hanteren en samen het beste voor de leerlingen te realiseren. Dus weet ik precies hoe een leerling het doet bij aardrijkskunde. En omgekeerd weet de aardrijkskunde collega precies hoe diezelfde leerling het bij biologie doet. Die samenwerking creëert niet alleen een geweldige sfeer voor de leraren, maar werkt ook door naar de leerlingen.’

‘Het is alleen wel een leerproces geweest om hier te komen. Met voor mij als belangrijkste leercurve: leerlingen niet meteen de oplossing aanreiken. Wij hebben als leraren de neiging om dat wel te doen, maar daar help je de leerlingen niet mee. Je moet hen leren zelf naar oplossingen te zoeken, het besef bijbrengen dat leren belangrijk is en dat je daar zelf de regie over moet pakken. Wij ondersteunen onze leerlingen hierbij door middel van coaching en een duidelijke structuur.’

Leerlingen
Marcel Klaverkamp, voorzitter van het college van bestuur van het Dr. Nassau College

Ook voor Marcel Klaverkamp, voorzitter van het college van bestuur van het Dr. Nassau College (totaal 3800 leerlingen), is het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool voor de vestiging in Norg een aanwinst. ‘Maar het gaat mij niet om een verbinding met de naam Kunskapsskolan. Het gaat om het realiseren van goed gepersonaliseerd onderwijs waar leerlingen beter van worden. Want wij weten allemaal al lang dat het in de samenleving waar onze leerlingen uiteindelijk terecht komen niet meer gaat om kennis en diploma’s alleen. En ook niet alleen om het aanleren van vaardigheden. Het gaat erom jonge mensen te leren leren, op een manier die het beste past bij hun individuele talenten en ambities.’

‘Dát is wat mij betreft de kern van gepersonaliseerd onderwijs. En dan hoor je in Norg hoe leerlingen gepassioneerd vertellen over hun school. Zie je leraren die beter in hun kracht opereren tijdens ‘workshoptijd’ onderling werkafspraken maken met collega’s die juist beter vakgericht uit de voeten kunnen. Hoor je van hen hoeveel zij terugkrijgen van de leerlingen. En dan denk ik: dit feest wens ik elke docent toe. Naast leerlingen maximaal voorbereiden op de wereld van morgen.’

Deel binnen je eigen netwerk: