Weerzien, ontdekken, verdiepen en elkaar verder helpen

Kunskapsskolan Community Event 2022

Voor menigeen is het een fysiek weerzien na meer dan twee jaar. Want corona heeft er niet alleen bij leerlingen ingehakt. Maar na regen komt zonneschijn. En dus is het precies dát wat veel deelnemers aan het Kunskapsskolan Community Event 2022 ervaren. Docenten, onderwijsassistenten, fulltime coaches, zorgcoördinatoren/leerlingbegeleiders, conciërges, schoolleiders en bestuurders. Meer dan 350 in getal. Van 7 (kandidaat) Partnerscholen uit heel Nederland samengekomen in de sporthal van een van de mooiste schoolgebouwen van Nederland: Lumion in Amsterdam.

Het eerste ‘Event’ van de Nederlandse Kunskapsskolan Community ná het ‘corona interbellum’ heeft bewust een brede doelstelling meegekregen. Want naast mensen van het eerste uur zijn er ook veel nieuwe gezichten. Omdat dit een speciaal event is voor de complete teams van alle (kandidaat)partnerscholen. Een event van, door en en voor de community van scholen met dezelfde ambitie en focus. En dus is er ruimte voor weerzien, ontdekken, verdiepen en het delen van ervaringen. Om – geheel in lijn met het DNA van de Kunskapsskolan Community – met elkaar te verkennen, uit te wisselen en volgende stappen te zetten.

Pioniers

Speciaal is de komst naar Nederland van twee Zweedse Kunskapsskolan grondleggers: CEO Cecilia Carnefeldt en Kunskapsskolan EDucation programma ontwikkelaar Torbjörn Bindekrans. Voor de meesten is het een eerste fysieke ontmoeting met deze pioniers. Dus wordt er ademloos geluisterd naar de ervaringen en uitdagingen die deze onderwijs-pioniers in de laatste ruim 20 jaar zijn tegengekomen. En wordt er een gevoelige snaar geraakt, wanneer Torbjörn Bindekrans het beoogde eigenaarschap van leerlingen binnen Kunskapsskolan onderwijs toelicht aan de hand van zijn favoriete buschauffeur-metafoor.

Ik had als ervaren docent de neiging alle leerlingen op de achterbank van de bus te zetten. En hen vervolgens te vertellen: als jullie stil zitten en goed luisteren, dan ga je goed leren. Maar gaandeweg kwam ik steeds meer tot de conclusie dat dit onvoldoende werkt. Dus vroeg ik mij af: hoe kan ik dit voor álle leerlingen verbeteren. Dus besloot in hen één voor één uit te nodigen om voor in de bus naast mij te gaan zitten. Om samen met de leerling alle aspecten van de busrit door te nemen. Hoe hard er moest worden gereden, waar we naartoe gingen, wanneer er moest worden geremd en ga zo maar door. Ik merkte dat deze individuele aanpak leerlingen stimuleerde om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren. En dus besloot ik na verloop van tijd de volgende stap te zetten. Ik zei tegen de leerlingen: okay, wij hebben samen vastgesteld dat dat je veel hebt geleerd. Zullen we nu eens de rollen omdraaien, waarbij jij zelf achter het stuur zit. Dan ga ik naast je zitten en je helpen waar dat (nog) nodig is. En wat bleek: leerlingen pakten de regie, pasten het geleerde toe en bleken – door mij gecoacht en uitgedaagd – in staat om hun verdere ontwikkeling vorm te geven. Nog steeds in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Meer gemotiveerd dan ooit en breder opgeleid dan in de oorspronkelijke aanpak mogelijk was geweest.

Daarmee is de toon gezet. Met voor de een herkenning en bevestiging, en voor de ander nadere ontdekking en verdieping. Gepersonaliseerd, zoals dat gaat binnen de Kunskapsskolan Community. Met het KED-onderwijsprogramma en het KED-kwaliteitsmodel in het midden. Niet als evangelie, maar als logische en praktische aanpak in dienst van het primaire onderwijsdoel: jonge mensen maximaal voorbereiden op hun latere leven. En dus worden er deze dag in kleinere verdiepingssessies veel indringende vragen besproken en beantwoord. Wat is jouw visie op onderwijs? Wat drijft je? Wat vraagt het van je? Plus: wat is precies de kern van de KED-aanpak ten aanzien van leren en onderwijzen. En benaderen we die kern binnen onze school al in voldoende mate?

Praktisch

Met name die laatste vraag staat centraal in de bijdrage van Pritpal Chandan, een Britse docente scheikunde en expert op het gebied van zelfregulerend leren, die als Director of Curriculum Development bij Kunskapsskolan over de hele wereld actief is. En net als bij de metafoor van Torbjörn Bindekrans is ook haar benadering praktisch van snit. Met tal van handreikingen die elke aanwezige onderwijsprofessional aan de eigen ervaring kan verbinden. In staat om – opnieuw gepersonaliseerd – een reeks vragen te beantwoorden. Wat zijn de essentiële elementen binnen het ondersteunen van zelfregulerend leren van leerlingen? Wat zien we als leerlingen eigenaar worden van hun leerproces en meer zelfregulerend worden? Welke vaardigheden hebben ze hiervoor nodig? Welke kansen en ondersteuning moeten wij hen als docenten bieden om dat te kunnen?

Het eerste ‘Event’ van de Nederlandse Kunskapsskolan Community in de sporthal van het Amsterdamse Lumion staat in het teken van weerzien, ontdekken, verdiepen en het delen van ervaringen. In een bewust gekozen balans tussen inhoud en elkaar ontmoeten en vinden. Passend bij het adagium van de Kunskapsskolan Community: ‘ als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’. 350 onderwijsprofessionals vanuit heel Nederland die dagelijks – om de leerlingen heen staand – zich hard maken om elke leerling te horen, te zien en in staat te stellen in het eigen tempo, op het eigen niveau intensief begeleid regie te leren/laten pakken over de eigen ontwikkeling.

Deel binnen je eigen netwerk: