Kansen bieden en resultaten boeken in een veilige omgeving

VeenLanden College Vinkeveen Kunskapsskolan Partnerschool

Gepersonaliseerd onderwijs dat kansen biedt en resultaten boekt. Leerlingen inspireert om meer te bereiken dan zij – én hun omgeving – ooit voor mogelijk hielden. Gecoacht door docenten die zó dicht bij hun leerlingen staan, dat zij ook echt een verschil kunnen maken. In een atmosfeer die leerlingen prettig en veilig vinden. Binnen het VeenLanden College in Vinkeveen – vanaf deze maand officieel de zesde Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland – komen veel dingen bij elkaar. Dat ouders en leerlingen uit groep 8 ook geïnteresseerd zijn blijkt uit de lange rij die ontstond tijdens de open avond in Vinkeveen.

Het VeenLanden College is enorm tevreden met de grote aantallen bezoekers. Zij zijn blij dat zij ouders en kinderen hebben kunnen laten zien hoe de leerlingen worden voorbereid op de toekomst. De maatschappij vraagt immers precies de vaardigheden van volwassenen die het VeenLanden College haar leerlingen op basis van het Kunskapsskolan onderwijsprogramma meegeeft. Er is een balans tussen kennis en vaardigheden, waarbij leerlingen zelf gaandeweg leren regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. Ze worden intensief begeleid door een vaste coach met wie elke week wordt gesproken.

Toch komt teamleider Marga Hoohenkerk in de omgeving nog misverstanden tegen. Leerlingen die havo of vwo-examen gaan doen stappen na het derde leerjaar over naar de vestiging in Mijdrecht. ‘Ouders denken nog wel eens dat dit een negatieve invloed kan hebben, terwijl leerlingen het tegendeel laten zien. Ons gepersonaliseerde onderwijs leert hen namelijk zóveel meer dat zij heel goed zijn voorbereid op de examenjaren: niet alleen qua kennis op niveau, maar ook in staat om zelfstandig te werken. Doorgaans zijn zij beter in plannen, samenwerken en het stellen van prioriteiten.

Mavoleerlingen doen examen in Vinkeveen. De afgelopen drie jaar is 100% van deze leerlingen geslaagd voor het diploma.

Vorderingen

Titia Hauptmeijer, docente Nederlands en coach, geniet oprecht van de vorderingen die leerlingen maken. Zij ziet dat zij zelf het initiatief nemen om bepaalde vakken op een hoger niveau te doen. ‘Uitgedaagd om het beste uit henzelf te halen, maar nooit onder druk gezet,’ benadrukt zij in één van de lokalen van het VeenLanden College. ‘Veel kinderen komen hier, naast de leerlingen met een vwo-advies, binnen met een mavo of havo-advies. Een aantal voelt gaandeweg dat zij meer aankunnen. Wat wij vervolgens doen is ruimte geven, stimuleren en vooral vertrouwen geven. Met name dat laatste is heel belangrijk: een gevoel van veiligheid creëren. Leerlingen intensief begeleiden. En als je dan ziet hoe leerlingen dat oppakken: dat maakt je ontzettend trots!’

Mare van Veen en Romy Verheide zitten in hun tweede jaar. Beiden kregen aan het eind van de basisschool een mavo-advies mee. Mare: ‘ik merkte alleen dat ik bij een aantal vakken – ook als ik die op het hoogste niveau deed – al snel klaar was met mijn werk. Dus hebben mijn coach en ik het daarover gehad, en ben ik begonnen met twee vakken op havo/vwo niveau te doen. Dat ging goed, dus hebben we er later nog twee vakken aan toegevoegd. En ik hoop volgend jaar nog meer vakken op havo/vwo-niveau te gaan doen’.

Romy besloot, in overleg met haar coach, om een aantal vakken op havo niveau te gaan doen. En dat is goed bevallen, maar benadrukt dat dit haar eigen keuze is geweest. ‘Mijn ouders vinden het geweldig wat ik doe, maar zeggen ook: het hoeft niet. Je moet niet te veel willen en ook kind willen zijn. En datzelfde zegt mijn coach op school. Het gaat om mogen, niet om moeten. Bovendien kun je op elk moment ook weer zeggen: het gaat niet en ik wil weer een stapje terugzetten. Dat geeft een heel veilig gevoel.’

Overstap

Bang voor de overstap – na het derde leerjaar – naar de vestiging in Mijdrecht zijn zij niet. Mare: ‘Een aantal van mijn vriendinnen hier op school zullen die overstap ook maken. Dus gaan we samen naar de nieuwe vestiging toe.’ En Romy heeft veel vriendinnen die daar al op school zitten. ‘Al zal het wel gek zijn,’ vertelt zij, ‘om weer met boeken te gaan werken en veel minder in mijn laptop. Bovendien is de vestiging Mijdrecht een veel grotere school. Ook dat zal best even wennen zijn.’

Tegelijk zijn beiden ervan overtuigd dat hun jaren op het VeenLanden College in Vinkeveen hen zal helpen de examenjaren in Mijdrecht goed door te komen. ‘Wij hebben hier bijvoorbeeld heel goed leren plannen’, benadrukken zij desgevraagd. Om vervolgens een beeldscherm te laten zien met een werkplanning waar menige volwassene een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Beiden zijn vast van plan om dit gedurende die jaren te blijven doen. Maar dan in een aparte digitale agenda, want in Mijdrecht werkt men niet met de digitale ‘learning portal’ zoals in Vinkeveen.

Geen uitzondering

Marga Hoohenkerk en Titia Hauptmeijer benadrukken dat Romy en Mare geen uitzonderingen zijn binnen hun school. Bovendien is dit gepersonaliseerd onderwijs geschikt voor elke leerling. Marga: ‘Wij creëren een ruimere keuzemogelijkheid door het onderwijs anders te organiseren, doel- en kindgericht. Met bijvoorbeeld iets minder vakuren om zo meer ruimte voor keuzewerktijd te creëren. Dat werkt uitstekend, want wij geloven niet dat meer vakgerichte uren ervoor zorgen dat er betere resultaten worden behaald. Binnen de Kunskapsskolan aanpak zien wij juist dat ruimte geven de ontwikkeling bij leerlingen bevordert en hen meer kansen biedt, waarbij wij niet claimen dat onze school in staat is om de kansenongelijkheid in de samenleving op te lossen. Door ruimte, vertrouwen en veiligheid te creëren, bieden we leerlingen wel gelijke en ruimere mogelijkheden.’

Roer om

Zes jaar geleden besloot het VeenLanden College in Vinkeveen dat het roer om moest. Tijdens een onderwijscongres kwamen zij in aanraking met het Kunskapsskolan onderwijsmodel en het negen domeinen omvattende kwaliteitssysteem van Kunskapsskolan, misschien wel het meest uitgebreide kwaliteitszorgsysteem in het hele Nederlandse onderwijs. Een benadering die het VeenLanden College aansprak en dus volgden jaren van hard samenwerken om dit onderwijs te realiseren. Met het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool als recent bewijs dat zij inmiddels aan standaarden voldoen.

Voor Titia Hauptmeijer een prachtige plek om te werken. ‘Ik kwam uit het traditionele onderwijs en wilde iets totaal anders. Tijdens een open avond hoorde ik over het Kunskapsskolan onderwijs en dacht: dit is het! Dus heb ik meteen een open sollicitatie gestuurd. Dat is inmiddels vier jaar geleden. Met name het coachen van leerlingen vind ik geweldig. Zonder dat zou ik niet meer in het onderwijs willen werken. Maar ook de samenwerking met de collega’s in de school is super. Want net als voor leerlingen geldt: je hebt anderen nodig om jezelf te kunnen ontwikkelen.’

Deel binnen je eigen netwerk: